Spring naar hoofd-inhoud

Schorsing en verwijdering

Het bestuur kan tot verwijdering overgaan, wanneer sprake is van ernstig wangedrag van een leerling, zoals bijvoorbeeld herhaalde driftbuien of mishandeling en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en leerling. Verwijdering kan ook plaatsvinden vanwege wangedrag van ouders van een leerling. Verwijdering en schorsing vallen volgens de wet onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Bij uitvoering van deze bevoegdheden houdt het bestuur nauw overleg met de directeur en de leerkrachten