Missie en visie

Missie en visie van de school.
"Basisschool De Schakel wil een plaats zijn waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar zij zich gelukkig durven voelen om wie ze zijn, waar ze ontdekken wie ze zijn, wat ze vinden en bij wie ze willen horen en waar ze uitgedaagd en geprikkeld worden om hun talenten te ontwikkelen."

Adresgegevens

Populierenstraat 39
4581BR Vogelwaarde
Tel:0114-672392

Onderwijsgroep Perspecto