Spring naar hoofd-inhoud

Beslisboom 0 jaar tot en met groep 8

Wijziging beleid per 6 februari; kinderen met verkoudheidsklachten mogen niet naar school. 

brief heropening school per 8 februari 2021

Per 6 februari is het "snottebellenbeleid" aangepast. Zie hiervoor beslisboom 0 jaar t/m groep 8. 

brief ouders/ verzorgers update protocol na herfstvakantie

De belangrijkste maatregelen op een rij

De belangrijkste maatregelen voor onze school op een rij

Onderwijs op afstand

https://www.ogperspecto.nl/perspecto/thuis-leren-in-verband-met-het-corona-virus/

www.ogperspecto.nl/perspecto/thuis-leren-in-verband-met-het-corona-virus/

Op de Perspecto website is een pagina gemaakt met enkele tips en handige links voor het thuiswerken. Deze pagina zullen we bij updates aanpassen.
Voor nu is deze niet alleen handig voor leerkrachten, maar ouders kunnen er ook gebruik van maken!

 

Instructievideo's voor leerlingen in Snappet

Alle scholen in Nederland zijn druk met het vormgeven van onderwijs op afstand. Een van de uitdagingen daarbij is het geven van instructie. Op veler verzoek maken wij de instructievideo's uit het dashboard beschikbaar voor de leerlingen. Dit is natuurlijk niet zo goed als je instructie in de klas, maar het helpt wel nu leerlingen langdurig thuis onderwijs moeten volgen.

De video's staan vanaf nu in de leerlingomgeving bij hun lessen onder de plus. In eerste instantie zijn de video's er voor Rekenen en Spelling en we zoeken naar goede video-instructies voor de andere vakken.